Start

PostHeaderIcon

Do koca lutego 2017 r. producenci ywnoci tradycyjnej z terenu wojewdztwa mazowieckiego mogli zgasza swoje produkty na organizowany po raz dziesity przez Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego w Warszawie ?Konkurs o Laur Marszaka Wojewdztwa Mazowieckiego?.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Protokoły z posiedzenia rady

 

PostHeaderIcon

W dniu 1 lutego br. odbyo si posiedzenie Rady LGD ?ZIELONE SIOO? w zwizku z zakoczonym naborem wnioskw o przyznanie pomocy w ramach dziaania M19 ?Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER?, poddziaanie 19.2 ?Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno?

Więcej…

 

PostHeaderIcon

Więcej…

 

PostHeaderIcon

Uprzejmie informuj, e w dniu 1 lutego 2017 r. (roda) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej (na I pitrze) Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbdzie si posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO?.

Więcej…