Start

PostHeaderIcon LGD „ZIELONE SIOŁO” na Dożynkach Gminno-Parafialnych w Wąsewie

W dniu 15 sierpnia 2016 r. na dziedzińcu Publicznego Gimnazjum w Wąsewie mieliśmy przyjemność uczestniczyć w VIII Dożynkach  Gminno - Parafialnych.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Nowy okres programowania PROW 2014-2020 w LGD „ZIELONE SIOŁO”

W dniu 17 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie przedstawiciele Zarządu Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO” podpisali umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii  Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (LSR). Zawarcie umowy ramowej umożliwia wdrażanie LSR na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia. Wnioskodawcy z terenu naszej LGD będą mogli ubiegać się o dofinansowanie. Łączna kwota przewidziana na wdrażanie Strategii LGD „ZIELONE SIOŁO” to 7.000.000,00 złotych.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Walne Zebranie Członków udzieliło absolutorium Zarządowi

W dniu 10 czerwca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”. W obradach uczestniczyło 28 członków Stowarzyszenia, którym przewodniczył p. Zbigniew Kamiński Starosta Ostrowski.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD „ZIELONE SIOŁO”

Uprzejmie informuję, że w dniu 10 czerwca 2016 r.o godz. 13.00 w sali konferencyjnej (na I piętrze) Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Ankieta dotycząca aktualizacji LSR

W związku z potrzebą aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD "ZIELONE SIOŁO" zwracamy się do Państwa z prośbą o poświęcenie kilku chwil i wypełnienia poniższego formularza anonimowej ankiety.

Więcej…