Start

PostHeaderIcon Konferencja „Kobieta przedsiębiorcza na obszarach wiejskich”

Na zaproszenie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie - Oddział Ostrołęka, w dniu 7 grudnia 2016 r. w Kordowie k. Ostrołęki uczestniczyliśmy w konferencji „Kobieta przedsiębiorcza na obszarach wiejskich”.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Nabór wniosków nr 2/2017

dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 4 (P.4)
Wsparcie dla rozwoju infrastruktury społecznej i drogowej”

Więcej…

 

PostHeaderIcon Nabór wniosków nr 1/2017

dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1)
„Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”

Więcej…

 

PostHeaderIcon Zapraszamy na szkolenie warsztatowe

W związku z zaplanowanym przez LGD „ZIELONE SIOŁO” naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w dniu 19 grudnia br. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej (na I piętrze) Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbędzie się szkolenie warsztatowe dotyczące zasad wypełniania wniosku oraz biznesplanu.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim – spotkanie informacyjne

W dniu 25 listopada br. wspólnie z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ostrołęce, realizującym projekt pn.: „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” zorganizowaliśmy spotkanie informacyjne pn.: „Ekonomia Społeczna Twoją Szansą”. Spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej, a uczestniczyli w nim przedstawiciele organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych oraz właściciele gospodarstw agroturystycznych.

Więcej…