Start

PostHeaderIcon Kolejne nabory wniosków realizowane przez LGD „ZIELONE SIOŁO” w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020

1

2                    3                     4


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji składanych w ramach:

  • Przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”- grupy defoworyzowane,
  • Przedsięwzięcia 2 (P.2) „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą

Więcej…

 

PostHeaderIcon Nabór wniosków nr 4/2017

dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 2 (P.2)
„Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”

Więcej…

 

PostHeaderIcon Nabór wniosków nr 3/2017

dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1)
„Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”

- grupy defoworyzowane

 

Więcej…

 

PostHeaderIcon Zapraszamy na szkolenia

W związku z zaplanowanym przez Lokalną Grupę Działania „ZIELONE SIOŁO” naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, który odbędzie się w terminie 29 maja – 12 czerwca br., serdecznie zapraszamy mieszkańców gmin z terenu powiatu ostrowskiego wchodzących w skład LGD do udziału w szkoleniu dotyczącym informowania o zasadach i możliwościach ubiegania się o dofinansowanie w ramach ww. poddziałania.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Wizyta studyjna przedstawicieli LGD „Razem dla Radomki”

W dniu 24 kwietnia br. gościliśmy 12-osobową grupę przedstawicieli samorządów z obszaru działania LGD „Razem dla Radomki” oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Związek Gmin Radomka. Wizyta miała charakter studyjny i była elementem trzydniowego seminarium pn.: „Doświadczenie w realizacji PROW 2007-2023 - dobre praktyki i realizacja zadań własnych PROW 2014-2020”. Wizyta pozwoliła na wymianę informacji i doświadczeń w realizacji projektów współfinansowanych w ramach LEADERA w minionym okresie programowania oraz prezentację inwestycji gminnych zrealizowanych z udziałem środków krajowych.

Więcej…