Załączniki do umowy
Start Dokumenty

PostHeaderIcon Załączniki do umowy

  1. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 - pobierz
  2. Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR - pobierz
  3. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR - pobierz
  4. Regulamin organu decyzyjnego - pobierz
  5. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów - pobierz
  6. Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD - pobierz
  7. Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD - pobierz
  8. Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych - pobierz
  9. Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania zmiany kryteriów - pobierz