Walne Zebranie Członków wybrało Zarząd i Komisję Rewizyjną
Start Aktualności Aktualności Walne Zebranie Członków wybrało Zarząd i Komisję Rewizyjną

PostHeaderIcon Walne Zebranie Członków wybrało Zarząd i Komisję Rewizyjną

     W dniu 6 kwietnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”. W obradach uczestniczyło 41 członków Stowarzyszenia.
    Zebranie prowadził Starosta Ostrowski p. Zbigniew Kamiński, którego członkowie Walnego wybrali jednogłośnie na Przewodniczącego. W pierwszych punktach porządku obrad członkowie Walnego podjęli uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu w 2017 roku i sprawozdania finansowego z działalności w ubiegłym roku, które przedstawiła Prezes Zarządu p. Adriana Rukat. Sprawozdanie z działalności Rady w 2017 r. omówił Wiceprezes p. Grzegorz Nadtratowski. Walne Zebranie Członków jednogłośnie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia. Prezes Adriana Rukat podziękowała członkom Walnego za skwitowanie Zarządu, co jest najlepszym potwierdzeniem, że Walne akceptuje działania Zarządu na rzecz realizacji celów statutowych i założeń Lokalnej Strategii Rozwoju.

    W związku z upływem w dniu 11 marca br. sześcioletniej kadencji Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, Członkowie Walnego Zebrania dokonali wyboru władz Stowarzyszenia LGD „ZIELONE SIOŁO” na kolejną kadencje 2018 - 2024.

Skład wybranego Zarządu przedstawia się następująco:
    
    Prezes Zarządu – Adriana Rukat
    Wiceprezes  – Grzegorz Nadratowski
    Wiceprezes – Aneta Majewska

Członkowie Zarządu: Krystyna Kacpura
   
    Karol Dąbkowski
    Elżbieta Przywoźna
    Ewa Świątkowska
    Beata Leszczyńska
    Monika Janiak
    Krzysztof Lipiński
    Marlena Zakrzewska.

Komisja Rewizyjna wybrana została w składzie:
    Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Tomasz Koczara
    Członkowie Komisji Rewizyjnej: Adam Gordziejczyk
    Mariusz Mierzejewski.
   
      Na zakończenie Zebrania Przewodniczący obrad udzielił głosu p. Danucie Jabłonka-Grabowskiej, która zaprosiła obecnych na IV Kiermasz Rękodzieła i Sztuki Ludowej Puszczy Białej w Gospodarstwie Agroturystycznym DAJANA w Broku, który odbędzie się w ostatnią niedzielę kwietnia br.