Informacja o Walnym Zebraniu Czonkw LGD ?ZIELONE SIOO?
Start Aktualności Aktualności Informacja o Walnym Zebraniu Czonkw LGD ?ZIELONE SIOO?

PostHeaderIcon

Uprzejmie informujemy, e w dniu 15 czerwca 2011 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej (na I pitrze) Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbdzie si Walne Zebranie Czonkw Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO?.

Proponowany porzdek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Czonkw oraz wybr przewodniczcego Zebrania.
  2. Wybr protokolanta Walnego Zebrania.
  3. Przyjcie porzdku obrad.
  4. Przyjcie uchway w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r.
  5. Przyjcie uchway w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dziaalnoci Zarzdu w 2010 r.
  6. Przyjcie uchway w sprawie zmiany podziau rodkw w ramach Dziaania 4.13 ?Wdraanie lokalnych strategii rozwoju?.
  7. Przyjcie uchway w sprawie zmiany procesu aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
  8. Przyjcie uchway w sprawie przystpienia do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
  9. Przyjcie uchway w sprawie przystpienia jako partner do Centrum Ekologii i Zrwnowaonego Rozwoju w Powiecie Ostrowskim.
  10. Sprawy rne.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie wymienionym powyej, drugi termin posiedzenia wyznacza si na dzie 15 czerwca 2011 r. o godz. 10.30 (zgodnie ze Statutem LGD ?ZIELONE SIOO? 16 ust.2) w sali konferencyjnej (na I pitrze) Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej.