Aktualności
Start Aktualności Aktualności

PostHeaderIcon Aktualności

PostHeaderIcon

W sobotni wieczr 16 kwietnia br. oraz w Niedziel Palmow 17 kwietnia br. w kociele parafialnym pw. Wniebowzicia NMP w Ostrowi Mazowieckiej, wystawiono Misterium Pasyjne pt. ? ? i widz niebo otwarte ...?. 

Realizator spektaklu -  Oddzia Regionalny Towarzystwa Uniwersytetw Ludowych w Starym Lubiejewie, zoy w ubiegym roku do naszej LGD wniosek o dofinansowanie przedstawienia w ramach ?Maych projektw? Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013. To ciekawe i wartociowe przedsiwzicie zostao pozytywnie zaopiniowane przez Rad LGD ?ZIELONE SIOO? i przekazane do dofinansowania do Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Mazowieckiego w Warszawie.

Reyserem i zarazem autorem scenariusza tego niezwykego widowiska by p. Sawomir Konarzewski Prezes Oddziau Regionalnego Towarzystwa Uniwersytetw Ludowych w Starym Lubiejewie. Scenariusz sztuki pasyjnej opiera si na Ewangelii i przygotowany zosta na podstawie zebranych i opracowanych materiaw etnograficznych zawierajcych zwyczaje wielkopostne, pasyjne i wielkanocne mieszkacw powiatu ostrowskiego.

Ponad pidziesiciu aktorw z ostrowskiej grupy teatralnej ?Rzeczpospolita Apostolska? wcielio si w postaci z Drogi Krzyowej. Wystpujcy aktorzy to piewacze chrw kocielnych, czonkowie rnych wsplnot religijnych, a take modzie szk ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych z gminy Ostrw Mazowiecka, Andrzejewo oraz Stary Luboty. 

Opowie o mce, mierci i zmartwychwstaniu Chrystusa obejrzay tumy wiernych. Przez ponad godzin w ciszy i skupieniu przeywano wydarzenia z Jerozolimy sprzed ponad 2000 lat. Ostatnia Wieczerza, modlitwa w Ogrjcu, zdrada Judasza, pojmanie Jezusa, sd przed Piatem, zaparcie si Piotra, a take biczowanie i skazanie Jezusa na mier, to niezwykle wymowne sceny tego  widowiska. Dramaturgi spektaklu potgowaa gra wiate: reflektorw, laserw, pochodni oraz niezwyke poczenie dwiku, w tym muzyki klasycznej oraz utworw chralnych. Dialogi splecione z rozwaaniami, scenografia oraz barwne i  oryginalne kostiumy, tworzyy niezapomnian atmosfer owego wydarzenia.

Widowisko poprzedzone byo 14 dniowymi warsztatami odbywajcymi si w Starym Lubiejewie, przedstawiajcymi dawne obyczaje wielkopostne i pasyjne kultywowane przez mieszkacw naszego regionu do koca XIX wieku. Materiay wykorzystane w projekcie pochodziy ze starych psaterzy, zeszytw i ksieczek do naboestwa najstarszych mieszkacw powiatu, a takez opracowa etnograficznych Oskara Kolberga i Zygmunta Glogera.

Peny zapis widowiska wraz z warsztatami zarejestrowany zosta przez profesjonalne studio filmowe i bdzie doskonaym materiaem dydaktycznym dla nauczycieli (katechetw, polonistw, historykw).

Cieszymy si, e jako Lokalna Grupa Dziaania moglimy wspiera to niezwyke, religijne i artystyczne widowisko, ktre powstao dziki pasji i zaangaowaniu grupy mieszkacw z obszaru dziaania LGD ?ZIELONE SIOO?. Udzia w nim by elementem integracyjnym spoecznoci lokalnej powiatu ostrowskiego, jak rwnie rdem gbokich przey duchowych.

 

PostHeaderIcon

?Przebudowa cigu pieszego wraz z budow owietlenia w miejscowoci Nur? oraz ?Remont wietlicy wiejskiej w miejscowoci Zarby-Boldy?, to kolejne projekty, ktre bd realizowane w ramach dziaania ?Odnowa i rozwj wsi? Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013.

Umowy przyznania pomocy zostay zawarte w dniach 18 marca br. i 22 marca br. w Urzdzie Marszakowskim Wojewdztwa Mazowieckiego w Warszawie i opiewaj na czn kwot 271 970 zotych.

Dofinansowanie z unijnych rodkw trafi do Gmin na wykonanie nastpujcych zada:

  • Gmina Nur ? w ramach przebudowy wykona podbudow z nawierzchni wirowo-cementowej, uoy kostk brukow i wykona owietlenie uliczne w cigu pieszym w Nurze;
  • Gmina Andrzejewo - ociepli ciany budynku wietlicy, wymieni pokrycie dachowe, stolark okienn oraz wykona tynki zewntrzne i wewntrzne w wietlicy w Zarbach-Boldy.

 Niewtpliwie podpisane umowy s pocztkiem realizacji inwestycji, ktre z pewnoci przyczyni si do podniesienia jakoci ycia kulturalnego, poprawy stanu obiektw uytecznoci publicznej oraz wzrostu aktywnoci, integracji i rozwoju mieszkacw wsi na obszarze dziaania LGD ?ZIELONE SIOO".

 

PostHeaderIcon

W zwizku z naborem wnioskw o przyznanie pomocy w ramach dziaania ?Odnowa i rozwj wsi? PROW na lata 2007-2013 ogoszonym w kwietniu ubiegego roku przez nasz LGD, w dniu 16 marca br. w Urzdzie Marszakowskim Wojewdztwa Mazowieckiego w Warszawie, zostaa zawarta pierwsza umowa na dofinansowanie zadania pn.: ?Przebudowa oglnodostpnego boiska przy Zespole Placwek Owiatowych w Wsewie ? ETAP I?. Umow podpisa Wjt Gminy Wsewo p. Rafa Kowalczyk przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy p. Zofii Krupiskiej.

Przy podpisaniu umowy obecni byli rwnie przedstawiciele Zarzdu LGD ?ZIELONE SIOO?, Prezes Adriana Rukat oraz Wiceprezes Grzegorz Nadratowski.

Realizacja projektu przewiduje przeprowadzenie prac budowlanych obejmujcych przebudow pyty boiska sportowego do piki nonej wraz z bieni lekkoatletyczn, skoczni w dal, rzutni do pchnicia kul, ponadto zakup i monta piaskownicy do skoku w dal, wykonanie ogrodzenia panelowego z bram wjazdow i furtk wejciow, zamocowanie pikochwytw za bramkami do piki nonej, wykonanie cigw komunikacyjnych oraz uoenie obrzea betonowego wzmacniajcego pyt boiska i bieni lekkoatletyczn.

Po zakoczeniu robt budowlanych, mieszkacy gminy Wsewo bd mogli korzysta z nowoczesnego, funkcjonalnego i bezpiecznego boiska, ktre niewtpliwie stworzy jeszcze lepsze warunki do aktywnego wypoczynku oraz uprawiania sportw.

 

PostHeaderIcon

W dniu 24 lutego br. Kapitua IV Konkursu o Laur Marszaka Wojewdztwa Mazowieckiego wyonia zwycizcw za najlepszy produkt roku 2010. O tytu ubiegao si 77 przysmakw wytwarzanych przez mazowieckich producentw. Wrd nich znalazy si rwnie cztery wyroby zgoszone przez LGD ?ZIELONE SIOO?, ktre rywalizoway w kategorii Mazowieckie Produkty Tradycyjne i Naturalne tj.:

  • ?Ciasto marchewkowe DAJANY? Pani Danuty Jabonka-Grabowskiej z Gospodarstwa Agroturystycznego ?DAJANA? w Broku,
  • ?Pasztet z krlika w urawinowej galarecie? Koa Gospody Wiejskich wsi Przedwit,
  • ?Ser biay z mleka krowy polskiej czerwonej? Pastwa Anity i Mariusza Mierzejewskich z Gospodarstwa Ekologicznego w Winiewie,
  • ?Ser odpustowy? Koa Gospody Wiejskich ?RUSKOKI?.

W gronie zwycizcw Konkursu znalazy si dwa produkty zgoszone przez nasze Stowarzyszenie. ?Ciasto marchewkowe DAJANY? zwyciyo wrd wyrobw cukierniczych, natomiast ?Ser biay z mleka krowy polskiej czerwonej? wygra jako najlepszy wyrb mleczarski. Oba produkty powstay bez udziau rodkw chemicznych, wedug starych rodzinnych przepisw, natomiast surowce do ich wytworzenia pochodz z wasnych gospodarstw Laureatw.

Uroczyste podsumowanie i wrczenie nagrd IV Edycji Konkursu o Laur Marszaka Wojewdztwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentw ywnoci za najlepszy produkt roku 2010, organizatorzy zaplanowali w dniu 18 maja br. na Praskiej Giedzie Spoywczej w Zbkach. Zwycizcom serdecznie GRATULUJEMY!!

Zarzd LGD ?ZIELONE SIOO? skada serdeczne podzikowania Laureatom Konkursu oraz wszystkim paniom z Koa Gospody Wiejskich wsi Przedwit oraz paniom z Koa Gospody Wiejskich ?RUSKOKI?, za udzia w Konkursie i promocj swojego produktu.

 

PostHeaderIcon

W dniu 22 lutego br. Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego podj uchwa w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych przez Lokaln Grup Dziaania ?ZIELONE SIOO? w ramach dziaania 4.1/413 ?Wdraanie lokalnych strategii rozwoju? dla operacji, ktre odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania ?Odnowa i rozwj wsi?. Ww uchwaa zatwierdza list operacji wybranych przez Rad LGD ?ZIELONE SIOO? do dofinansowania w ramach dziaania ?Odnowa i rozwj wsi?.

Pierwszy konkurs na ?Odnow i rozwj wsi? nasza LGD przeprowadzia w okresie od dnia 14 kwietnia 2010 r. do dnia 30 kwietnia 2010 r. Do Biura LGD ?ZIELONE SIOO? wnioski zoyo 4 beneficjentw tj. Gmina Andrzejewo, Gmina Wsewo, Gmina Nur oraz Gmina Ostrw Mazowiecka.

Jako pierwszy umow podpisze Wjt Gminy Wsewo p. Rafa Kowalczyk. Umowa zostanie zawarta na realizacj projektu pn. Przebudowa oglnodostpnego boiska przy Zespole Placwek Owiatowych w Wsewie ? ETAP I. Cakowita warto zadania to ponad 1 mln zotych. Pomoc jak Gmina Wsewo otrzyma na przebudow boiska to 305 000,00 z.

Gmina Andrzejewo uzyska dofinansowanie na remont wietlicy wiejskiej w miejscowoci Zarby Boledy. Gmina Nur po podpisaniu umowy bdzie realizowaa przebudow cigu pieszego wraz z budow owietlenia w miejscowoci Nur, natomiast Gmina Ostrw Mazowiecka wykona remont wietlic wiejskich w miejscowociach Nowa Grabownica i Jelenie.

 
Więcej artykułów…