Aktualności
Start Aktualności Aktualności

PostHeaderIcon Aktualności

PostHeaderIcon

W imieniu Oddziau Regionalnego Towarzystwa Uniwersytetw Ludowych w Starym Lubiejewie serdecznie zapraszamy do wzicia udziau w warsztatach artystycznych pn.: ?Odkrywamy zapomniane pikno - Poznanie i nauka gincych zawodw i zwyczajw ludowych zwizanych z rokiem obrzdowym na obszarze powiatu ostrowskiego".

Więcej…

 

PostHeaderIcon

W dniach 3-4 wrzenia br. w Ugniewie, odbyy si ?Dni Gminy Ostrw Mazowiecka? poczone z ?Piknikiem Jedzieckim?. Organizatorami imprezy by Urzd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej oraz Pan Janusz Szabowski waciciel Gospodarstwa Agroturystyczno-Rekreacyjnego ZYGI-RANCH w Ugniewie, ktry w styczniu biecego roku zoy do naszej LGD wniosek o dofinansowanie ?Pikniku Jedzieckiego? w ramach ?Maych Projektw? Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013. Projekt zosta uznany przez Rad LGD za zgodny z LSR i wybrany do dofinansowania.

Więcej…

 

PostHeaderIcon

Sierpie w Polsce, to miesic niw i zbioru podw ziemi. Ze zbiorami zb wie si wiele piknych tradycji ludowych. Jedn z nich jest plecenie wieca doynkowego. W celu popularyzacji i kultywowania tego staropolskiego zwyczaju, w dniu 23 sierpnia br. w Gospodarstwie Agroedukacyjnym Pastwa Zofii i Jerzego Kolanowskich w Glinie, LGD ?ZIELONE SIOO? zorganizowaa warsztaty pn.: ?Nauka plecenia wiecw doynkowych?. Spotkanie prowadzia artystka ludowa ze Sterdyni p. Ewa Mitowska, a uczestnikami byy czonkinie naszego Stowarzyszenia, Panie z K Gospody Wiejskich i organizacji pozarzdowych oraz waciciele gospodarstw rolnych z obszaru dziaania LGD ?ZIELONE SIOO?.

Więcej…

 

PostHeaderIcon

W wykonaniu uchway Nr 21/2011 Walnego Zebrania Czonkw LGD ?ZIELONE SIOO? z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie przystpienia do procesu aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, Zarzd LGD "ZIELONE SIOO", serdecznie zaprasza mieszkacw gmin z obszaru dziaania naszego Stowarzyszenia do udziau w spotkaniach-warsztatach, ktre odbd si nastpujcych terminach:

  • 25.08.2011 r. (czwartek) ? godz. 14.00 ? Urzd Gminy w Wsewie (sala konferencyjna Urzdu Gminy);
  • 31.08.2011 r. (roda) ? godz. 10.00 ? Urzd Gminy w Zarbach Kocielnych (sala konferencyjna Urzdu Gminy);
  • 02.09.2011 r. (pitek) ? godz. 10.00 ? Urzd Gminy w Andrzejewie (sala konferencyjna Urzdu Gminy);
  • 21.09.2011 r. (roda) - godz. 10.00 ? Urzd Gminy w Bogutach Piankach (sala konferencyjna Urzdu Gminy);
  • 21.09.2011 r. (roda) - godz. 13.00 ? Urzd Gminy w Szulborzu Wielkim (wietlica Ochotniczej Stray Poarnej w Szulborzu Wielkim);
  • 22.09.2011 r. (czwartek) - godz. 14.00 ? Urzd Gminy w Starym Lubotyniu (sala konferencyjna Urzdu Gminy);
  • 30.09.2011 r. (pitek) ? godz. 14.00 ? Urzd Gminy w Nurze (sala konferencyjna Urzdu Gminy);
  • 07.12.2011 r. (roda) ? godz. 9.00 ? Urzd Gminy w Broku (sala konferencyjna Urzdu Gminy);
  • 07.12.2011 r. (roda) ? godz. 11.30 ? Urzd Gminy w Makini Grnej (wietlica Gminnego Orodka Kultury i Sportu w Makini Grnej);
  • 07.12.2011 r. (roda) ? godz. 14.00 - Urzd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej (sala konferencyjna Urzdu Gminy);
 

PostHeaderIcon

W dniu 21 sierpnia br. w Andrzejewie uczestniczylimy w festynie pn.: ?DNI KUKURYDZY?. Organizatorami imprezy by Urzd Gminy w Andrzejewie oraz Mazowiecki Orodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie - Oddzia Ostroka.

Więcej…

 
Więcej artykułów…